do. mei 30th, 2024

Procedure Lidmaatschap

Nieuwe “aspirant” leden dienen een telefonische afspraak te maken voor een intake gesprek met de voorzitter op de vereniging. (neem geldig paspoort of ID kaart mee )

Wanneer een persoon na een bezoek , besluit “aspirant” lid te willen worden van de vereniging moet hij /zij een inschrijfformulier, een bewijs van goed gedrag, twee recente pasfoto’s en een copie van een geldig paspoort of ID kaart inleveren bij de voorzitter.

 

 

 

Als aan dit alles is voldaan mag het adspirant-lid onder begeleiding met verschillende klein kaliber wapens schieten.
U schiet onder verantwoordelijkheid van een instructeur .

Zijn instructies zijn doorslaggevend en nodig om de veiligheid op de schietbaan te garanderen. U dient zijn aanwijzingen onmiddellijk op te volgen.

Met klem vestigen wij de aandacht op het feit dat niet-verlofhouders verplicht zijn om telkens hun restant munitie bij de wapenbeheerder in te leveren alvorens het clubgebouw te verlaten.

Hebt u nog vragen, dan is het “Bestuur” te allen tijde bereidt uw vragen te beantwoorden.

Wij hopen dat u een prettige tijd zult hebben bij onze vereniging.

Voor meer informatie

Schietsport Vereniging de Fles:

Baskensburgplein 6

4383 NE Vlissingen

Voor bestaande leden geldt het volgende:

IBAN NL31 RABO 0389 3853 36

( Met vermelding van uw knsa nummer en de periode waarover betaald wordt.)

Door