do. jul 18th, 2024

Service Pistool

Het onderdeel bestaat uit 24 wedstrijdschoten en is verdeeld in 4 series van 6 schoten. Er mag met een hand of met twee handen geschoten worden.

In totaal moeten er per schutter 2 “Militair Pistool” wedstrijdschijven gebruikt worden.

De sesies mogen met een klapschijf installatie of met fluitsignaal gestart en afgesloten worden.
Na de series wordt er niet afgeplakt en gaat men meteen door met de volgende serie. Als het goed is zitten er na afloop van de wedstrijd op iedere schijf 12 treffers, dus 24 treffers totaal.

De eerste sesie bestaat uit een serie van 6 schoten op 1 schijf (linkerschijf), afstand 25 meter in 15 seconden in de staande houding.

De tweede sesie bestaat uit een serie van 6 schoten, 3 schoten op linkerschijf en 3 schoten op de rechterschijf, afstand 20 meter in 10 seconden in de staande houding.

De derde sesie bestaat uit totaal 6 schoten, 3 series van 2 schoten telkens in 3 seconden op de rechtse schijf. Afstand is 15 meter.

De vierde sesie bestaat uit een serie van 6 schoten verdeeld over 2 schijven, 3 op de linker en 3 op de rechterschijf, afstand 10 meter in 6 seconden in de staande houding.

Alvorens aan de wedstrijd te beginnen, krijgt de schutter drie (3) minuten de tijd om zich te installeren op de schietbaan.
Voordat de wedstrijd begint, mogen er geen proefschoten worden afgevuurd en bij weigeraars is het einde wedstrijd. Deze mogen niet overgeschoten worden.

De baancommandant start een serie met het commando “WAPENS LADEN” en noemt de serie en de tijd. De schutter mag proef aanslagen maken. Tijdsduur een minuut. Daarna volgt het commando “ATTENTIE”.
Op dit commando moet de “VAARDIGHOUDING” worden aangenomen of een schutter moet te kennen geven “NIET GEREED” te zijn.
Gebeurt dit niet binnen drie (3) seconden dan begint de oefening.
Als een schutter binnen drie (3) seconden “NIET GEREED” meldt, dan wacht de baancommandant 15 seconden en geeft opnieuw het commando “ATTENTIE” en start vervolgens de oefening.
Een oefening wordt begonnen door middel van een KORT FLUITSIGNAAL.
Elk schot hierna afgevuurd, telt mee in de wedstrijd.
Aan het eind van elke serie volgt het commando “WAPENS ONTLADEN”.
De schutter ontlaadt dan op de volgende manier: Bij pistolen het magazijn uitnemen, de kamer leeg maken en met de slede geopend het wapen ter inspectie aan de baancommandant laten zien. Bij revolvers de cilinder leegmaken en buiten het frame gekanteld laten zien. Nadat de baancommandant zich daadwerkelijk ervan heeft overtuigd dat het wapen ontladen is mag de schutter het wapen neerleggen. De baancommandant geeft hierna de baan vrij.

Bij de zogenaamde klap of duelschijven, wordt de tijd ingesteld en en de schijf of schijven naar voren gedraaid zodat de schutters proef aanslagen kunnen maken. Na het commando “zijn de schutters gereed” wordt de schijf of schijven weg gedraaid. Na het commando “attentie” wordt de
installatie gestart en na 3 seconden de schijven gedraaid en kan er gevuurd worden. Na de ingestelde tijd draaien de schijven weer weg.
De baancommandant geeft hierna het commando “WAPENS ONTLADEN”

Door